หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
"โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
หลวงพ่อหมอวัดมหาธาตุ
พ่อขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย
ติดต่อ ทต.
โทร : 056-481-454
ทต.แพรกศรีราชา
นายสมภาส เคารพธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา
1
2
3
4
5
 


การประชุมแผนเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ 2/2565 [ 13 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 66 


กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 34 


โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน [ 11 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 117 


การประชุมประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 17 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 138 


วันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 141 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 169 


กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ต้านภัยคอร์ปชั่น [ 2 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 118 


กิจกรรมวันที่ 4 ตุลคม 25654 [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 164 


ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 21 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 157 


การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 [ 16 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 271 


กิจกรรมแจกแอลกอฮอล์ ตลาดสดเทศบาลฯ [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 256 


การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 359 


กิจกรรมถนนสวย [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 575 


พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 410 


โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 16 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 622 


การประเมินการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19ในตลาดสดเทศบาลต [ 10 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 451 


โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด [ 1 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 403 


โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยทพระเจ้าวรวงศ์เธอ ประจำปี 2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 843 


การทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 472 


กิจกรรมการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 323 


กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนเจ้ายี่พระยาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา [ 26 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 404 


การประชุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) [ 25 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 413 


โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 287 


เทศบาลตำบลแพรกศรีราชาได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกให้กับประชาชนในเขตเทศบาล [ 22 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 278 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ค่ะ ^_^
 
 
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำแพรกศรีราชา เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2 [ 10 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 27 
ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ประจำปี [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 31 
ประกาศเทศบลาลตำบลแพรกศรีราชา เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประ [ 30 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 131 
ประกาศเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 8 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 173 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ให้สินค้าที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่นช่วงซี เ [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 144 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญติก [ 1 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 167 
ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ำในที่จับสัตว์น้ำ [ 19 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 119 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชาลงพื้นที่ตรวจ ATK บริเวณตลาดสดเทศบาลฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 242 
ประชาสัมพันธ์ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 172 
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 182 
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 402 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 279 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 264 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ครั้งแรก ประจำปี 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 280 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 216 
ข้าวแตนรวมรส
เครื่องปั้นดินเผาบ้านท่าระบาด
     
 
ทต.ชัยนาท เทศบาลตำบลชัยนาท ขอประกาศให้เจ้าของป้าย ที่ติดตั้งป้ายภายในเขตเทศบาลตำบลชัยนาท [ 29 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 65 
ทต.วังตะเคียน [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.โพนางดำออก ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
   
วัดมหาธาตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาธาตุ
   
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (26 ธ.ค. 2565)    อ่าน 25  ตอบ 0  
สอบถามครับ (18 เม.ย. 2565)    อ่าน 312  ตอบ 1  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (12 มี.ค. 2565)    อ่าน 275  ตอบ 0  
 
  
   
 
โอนเงินรายได้จากค่าปรับให้กับ อปท. [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทถอ.ทุกอำเภอ) [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นอำเภอ) [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
แจ้งข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทม.ชัยนาท) [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 31 - 40 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
ด่วนที่สุด การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายอำเภอวัดสิงห์ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
การดำเนินโครงการสำรวจและเรียกคืนหรือรับคืนที่ราชพัสดุจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครอบครองใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกอบจ. นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท) [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 22 
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมฯ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26 -28 (ท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยนาท และ ท้องถิ่นอำเภอเนินขาม) [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ข้อปฏิบัติและค่าธรรมเนียมการใช้ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอมโนรมย์) (ทต.คุ้งสำเภา) [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอมโนรมย์) [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ด่วนมาก โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ด่วนที่สุด ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด การเสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (นายอำเภอเมืองชัยนาท และนายอำเภอสรรคบุรี) [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองเชิงสร้างสรรค์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
   
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2555
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องทั่วไป
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
คำร้องแจ้งซ่อมแซม
ไฟส่องสว่างสาธารณะ
แบบคำร้อง
ขอถังขยะ
 
 
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-9480
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-454 โทรสาร : 056-481023
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 15,002,337 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10