หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 19 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับความดปร่งใสและตรวจสอบได้ ของสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
การแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปี 2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)