หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือประชาชน
 
 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ภาษีป้าย

 
  (1)