หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
-
ปลัดเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
(ว่าง)
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสุธียา กำจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-7751357
นายอภิเทพ ม่วงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-8141647
นายอภิเทพ ม่วงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 091-8141-647
นางพิศมัย พิทักษ์เขตต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0879714428
นางสุธียา กำจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางสุธียา กำจาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ