หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางธนภร ลิ้มประสงค์
ปลัดเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
โทร : 091-838-4267
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวสมนึก บัวโภชน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0898561931


นางพิศมัย พิทักษ์เขตต์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0879714428


นายอภิเทพ ม่วงทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0918141647


นายพงศ์นรินทร์ จ้อยปาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0858361216


นายชูชาติ ฉิมเกิด
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0817402319