หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
"โปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
หลวงพ่อหมอวัดมหาธาตุ
พ่อขุนสรรค์ วีรบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อย
ติดต่อ ทต.
โทร : 056-481-454
ทต.แพรกศรีราชา
นายสมภาส เคารพธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ค่ะ ^_^
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ

ก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้า การประปา ให้ได้มาตรฐานเพียงพอ

การปรับปรุงพัฒนาระบบการจราจร

การปรับปรุงการจัดทำผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรคติดต่อและโรค--ไม่ติดต่อ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอย่างหลากหลายเน้นการฝึกทักษะด้านอาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

การพัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสาร
 

ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข

สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงาม

พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบภัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-887-9480
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-454 โทรสาร : 056-481023
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
จำนวนผู้เข้าชม 13,350,497 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10